شوینده ظروف

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

شوینده ظروف

مواد شوینده ظروف عبارتند از محصولات شیمیایی که برای تمیز کردن و شستشوی ظروف و وسایل آشپزخانه استفاده می‌شوند. این محصولات در انواع مختلف و با ترکیبات متنوع در بازار موجود هستند.

معمولاً مواد شوینده ظروف شامل ترکیبات پاک کننده، رقیق کننده، جذب کننده چربی، ضد عفونی کننده و عامل جلوگیری از رسیدگی به سطح ظروف هستند.

ترکیبات پاک کننده در محصولات شوینده ظروف به منظور برطرف کردن لکه‌ها، رسیدگی‌ها و چربی‌های سطح ظروف استفاده می‌شود. این ترکیبات معمولاً دارای خاصیت خوراک نبوده و بعضاً حالت قلاب دار چسبان را دارا هستند.

ترکیبات رقیق کننده در مواد شوینده ظروف به منظور کاهش غلظت محصول و افزایش قابلیت پاک کنندگی استفاده می‌شوند. این ترکیبات معمولاً به صورت محلول در آب عرضه می‌شوند.

جذب کننده چربی در محصولات شوینده ظروف برای جذب و حذف چربی‌های سطح ظروف استفاده می‌شود. این ترکیبات عمدتاً دارای خاصیت امولسیون شکن هستند و باعث جدا شدن چربی از سطح ظروف می‌شوند.

ضد عفونی کننده در محصولات شوینده ظروف برای کشتن باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر عاملان عفونت زا استفاده می‌شود. این ترکیبات به صورت ضعيف در نظر گرفته شده و بعضاً با تأثیر حرارت فعال شده و عملکرد خود را نشان می‌دهند.